ένας όμορφος καλοκαιρινός γάμος ντυμένος στα λευκά στον άγιο αχίλλειο